Forretningsbetingelser

Persondata
Sletningsprocedure

Persondata

Agrovi Advokater indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores website, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af websitet foregår således anonymt.

Siden genererer løbende statistiske informationer fra serveren om trafikken på de enkelte sider, men de oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkeltpersoner.

Behandling af personoplysninger

Jeg behandler de personoplysninger, som du selv giver mig, med henblik på at kunne udføre mit arbejde for dig. Din anmodning om min sagsbehandling er dit samtykke. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af den opgave, som oplysningerne er knyttet til. De pågældende tredjemænd er hjemmehørende i EU og vil som minimum være underlagt tavshedspligt.

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand til markedsføringsformål.

Sletning af personoplysninger

Jeg sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til at jeg fik dem. Som udgangspunkt sletter jeg derfor når de er 10 år gamle i overensstemmelse med forældelsesloven medmindre vi har aftalt andet.

Sikkerhed

Jeg har interne retningslinjer for informationssikkerhed, instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, ændret eller gå tabt og mod offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til oplysningerne.

Rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til.

Du kan også få oplyst vores instruks om hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver dem, hvilket vi kun gør i forbindelse med behandling af din sag.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet. Hvis du mener, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige eller ikke er opdaterede, har du ret til at få dem rettet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Sletningsprocedure

Sager slettes hver den 1. februar og 1. august hvis de på det tidspunkt er mere end 10 år gamle.

Sager gemmes i de 10 år af hensyn til kunden der kan ønske kopier, eller at foretage ændringer i fx testamenter, og af hensyn til rådgivningsansvaret i sagen der forælder på 10 år.

Visse sager opbevarer kopi eller originale blanketter der kan få betydning senere end de 10 år, fx forhåndsarveafkald. Disse opbevares i længere tid.