Om os

Agrovi Advokater er ejet af advokat Jonna Munch, som er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Agrovi Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/.

Forsikring

Ansvarsforsikret i henhold til gældende regler for advokater.

Der er tegnet ansvarsforsikring for kr. 2.500.000,00 pr. skade uden en max-dækning i samlet sum pr. år. Dækningen er ikke begrænset. Derudover er der stillet garanti for 5 mio. kr.

Tryg
Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

Klage over advokater

Man kan klage over adfærd eller salær hos Advokatnævnet.

www.advokatsamfundet.dk / Advokatnævnet www.advokatnaevnet.dk

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Pligtige Oplysninger

Agrovi Advokater har klientbankkonti i Nr. Nebel Sparekasse.