Ydelser

Landboret

Vi kan rådgive dig i næsten alle forhold omkring dit landbrug eller om reglerne omkring det at bo på landet.

Familieret

Familieret regulerer familiemedlemmers pligter og rettigheder om omfatter bl.a.:

 • Ægteskab og formueforhold
 • Testamenter
 • Arveret
 • Separation og skilsmisse

Vi rådgiver alle, gifte som ugifte, samlevende, registrerede partner, forældre, arvinger og alle, der måtte have brug for juridisk bistand og vejledning.

Dødsbobehandling

Vi er behjælpelige med hurtigt at få dannet et overblik over boets aktiver og passiver, således at den rigtige og bedste skifteform af det aktuelle dødsbo kan vælges.

Vi bistår endvidere med gennemførelse af selve skiftet, løbende råd og vejledning om afvikling af boets aktiver samt fordeling af arven.

Ægtepagter

Inden ægteskabet indgås bør man overveje, hvilke formueforhold der skal gælde i ægteskabet. Omvendt bør man evt. også, i et allerede bestående ægteskab, overveje om de(t) eksisterende formueforhold ægtefællerne imellem bør ændres. Som udgangspunkt, med mindre man gør andet, er der det man kalder ”delingsformue /(fælleseje)” imellem ægtefæller. Et formuehold reguleres ved oprettelse af en ægtepagt, herunder om en eller begge ægtefæller skal have særeje, og i så tilfælde, hvilket type særeje man ønsker at oprette.

Testamenter

Spørgsmålene kan være mange, bl.a.:

 • Skal der arves i henhold til arveloven?
 • Skal det arvinger arver være deres særeje?
 • Er det nødvendigt at oprette et testamente, og hvordan skal det gøres?

Derfor rådgiver vi gerne om de mange spørgsmål, som man kan stilles sig selv – og alle de spørgsmål, man måske ikke selv lige har tænkt over. Vi tilbyder selvfølgelig også at bistå med oprettelse af testamenter.

Der findes mange typer af testamenter b.la.:

 • Notar- og vidnetestamenter
 • Begravelsestestamenter
 • Livstestamenter
 • Donortestamenter
 • Børnetestamenter
 • Behandlertestamenter

Fuldmagter

I dag findes der mange slags fuldmagter. Vigtigst er dog fremtidsfuldmagterne, men også generalfuldmagter og salgsfuldmagter kan være vigtige dokumenter at have for øje, eller få taget stilling til.

Vi rådgiver indenfor alle slags af ovennævnte fuldmagter samt er behjælpelig med oprettelse heraf.

”Papirløst samlivsforhold”

Papirløst samliv er ikke underlagt de samme juridiske regler, som gælder for ægtefæller. Det betyder bl.a., at du og din samlever ikke automatisk arver hinanden. Faktisk kræver det netop ”papir” at leve ”papirløst”, bl.a. et testamente, en samlivskontrakt og en samejeoverenskomst (såfremt I køber ejendom sammen) – kan alle være ”papirer”, som ville kunne være vigtige dokumenter at få oprettet – inden, I måske står og mangler dem.